Wirus ospy wietrznej oraz półpaśca

Czynnikiem wywołującym ospę wietrzną jest wirus Varicella, w przypadku półpaśca jest to wirus Zoster. Rozwój ospy wietrznej następuje w wyniku zakażenia pierwotnego. Okres inkubacji tego wirusa może wynosić nawet 3 tygodnie. Wirus pozostaje jednak w organizmie w formie uśpionej.

Jego reaktywacja powoduje rozwój półpaśca. Ospa wietrzna zalicza się do chorób wieku dziecięcego. Zazwyczaj ma ona dość łagodny przebieg. Objawem tej choroby jest powstanie licznych zmian, w postaci grudek oraz pęcherzyków, które ulegają stopniowemu wysuszeniu.

Chory niemal zawsze odczuwa także uciążliwy świąd. W przypadku dorosłych, choroba nie przebiega tak lekko i może powodować liczne powikłania. Zalicza się do nich m.in. zespół Reye’a, zapalenie płuc czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Półpasiec najczęściej rozwija się w obrębie klatki piersiowej, ale może powstawać także i w innych lokalizacjach. Powstaje wysypka, która jest bardzo bolesna. Niekiedy dochodzi do rozwoju powikłań, takich jak zapalenie rogówki.

Wirus rozprzestrzenia się zazwyczaj za pośrednictwem dróg oddechowych. Do zakażenia może też dojść w wyniku kontaktu z wyciekiem pęcherzyka osoby chorej. Obecnie rodzice mają możliwość zaszczepienia dzieci przed wirusem ospy wietrznej.