Wirus cytomegalii (CMV)

Do zakażeń wirusem cytomegalii dochodzi bardzo często, jednak sporo z nich jest zakażeniami bezobjawowymi. Wirus CMV może stanowić zagrożenie dla osób, których układ immunologiczny jest osłabiony bądź niedostatecznie rozwinięty.

Wirusy mogą znajdować się w niektórych komórkach nabłonkowych, limfocytach B czy monocytach w formie uśpionej. Wirus cytomegalii może uaktywnić się w określonych momentach. Najczęściej notowanym bodźcem tego typu jest przetoczenie krwi lub przeszczep narządu, jednak zazwyczaj wirusa cytomegalii można wykryć u osób z upośledzoną odpornością.

Do najczęstszych objawów zalicza się m.in. gorączka, zapalenie płuc czy przełyku. U pacjentów z przeszczepionym narządem wirus CMV może znajdować się w postaci uśpionej.
Obserwuje się także zakażenia noworodków tym wirusem.

Zazwyczaj spowodowane jest to niewystarczającą dojrzałością układu odpornościowego. Często obserwuje się, że wirus CMV jest wydalany wraz z moczem. Rozprzestrzenianie wirusa zachodzi zazwyczaj za pośrednictwem drogi oddechowej oraz płciowej.