Szerzenie się zakażeń wirusowych

Do zakażeń najczęściej dochodzi za pośrednictwem drogi oddechowej. Kichanie bądź kaszel osoby zakażonej to jedne ze sposobów na rozprzestrzenianie się wirusów. Dotyczy on również tych osób, u których nie rozwinęły się żadne objawy.

Wirusy są specyficznymi organizmami, które szybko ulegają wysuszeniu pod wpływem niekorzystnych czynników. Z tego powodu do zarażenia może dojść głównie podczas występowania małej odległości między osobą zarażoną a zdrową. Najwięcej zachorowań obserwuje się zimą. Głównym tego powodem jest fakt, że podczas niskich temperatur większość ludzi przebywa w zamkniętych pomieszczeniach.

Poza drogą oddechową, wirusy mogą przedostać się do organizmu poprzez drogę feralno-oralną. Zazwyczaj zarażenie tą drogą dotyczy określonych wirusów, takich jak np. Reoviridae. Wniknięcie do organizmu powoduje, że część wirusów może ulec inaktywacji.

Spowodowane jest to ich budową. Znaczna ilość jest jednak odpowiednio przystosowana do bytowania w przewodzie pokarmowym, dotyczy to głównie tych, które są odporne na działanie kwasu solnego, znajdującego się w żołądku. Część wirusów ulega wydaleniu wraz z kałem. Może to trwać nawet przez kilka tygodni, przy czym dana osoba nadal może zakażać innych.

Wirus HIV, bądź ten wywołujący opryszczkę czy zapalenie wątroby, przedostaje się do organizmu drogą płciową. Sprzyja temu okaleczenie lub różnego rodzaju stany zapalne miejsc intymnych.